HAYAT EVE SIĞAR

TEMİNAT

GOLDTAKAS olarak alıcının ve satıcının yükümlülüklerini yerine getirememesi ihtimaline ve cezai
yükümlülükleri karşılaması için, teminat sistemi uygulamaktayız.

Müşterilerimizin GOLDTAKAS (Troy) hesaplarındaki tüm varlıklarını, yapacağı işlemlerinin teminatı olarak kabul
ediyoruz.

Standart ve standart dışı altın, gümüş, platin, paladyum ve bunlardan üretilen mamül ürünleri ile
ziynet & meskük, nakit, hazine bonosu, teminat mektubu ve Devlet Tahvili bizlere sunabileceğiniz
teminatlar arasında yer alıyor.